Placeringsformulär

Här fyller du i socialnämndens ansökan om plats vid SiS särskilda ungdomshem eller LVM-hem.

SiS ser till att anvisa en plats som är lämplig med hänsyn till den enskildes behov. Valet av särskilt ungdomshem eller LVM-hem kommer att ske med hänsyn till ungdomens eller klientens behov av specialiserad vård. Närheten till hemorten kommer också beaktas. För att kunna tillgodose kravet på differentierad vård har vissa av SiS ungdoms- och LVM-hem inriktat sig för särskilda målgrupper. Det påverkar också valet av ungdomshem eller LVM-hem.

Ibland kan efterfrågan på vissa platser vara extra stor. Då kommer tillgången av platser styra och bli överordnad avståndet till hemorten för ungdomen eller klienten.

Har du frågor om hur ansökan ska fyllas i är du välkommen att kontakta SiS placeringsenhet.

Vid akuta placeringar utanför kontorstid, vardagar 09:00- 16:00, så kontaktar du vår växel på telefonnummer: 010 453 40 00 och följer instruktionerna.